html templates

Iringan 150 000 asukkaan kaupunki sijaitsee miellyttävässä ilmastossa Tansanian eteläisellä ylängöllä. Iringassa on kiinnitetty esiin esitteitämme useissa julkisissa paikoissa. Kioskinpitäjä Elisabeth sanoo monien asiakkaiden pysähtyneen lukemaan aivohalvauksen oireista ja kiireellisestä sairaalaan menosta.


Mobirise

Iringa in the Southern Highlands of Tanzania, which is a safe and welcoming city with an excellent climate, is an appealing place for those who like nature and the outdoor life. Kiharusi brochures are on display in many public places in Iringa. Shopkeeper Elisabeth says that many customers are learning about stroke symptoms and about the need to go to the hospital urgently after a stroke from the brochure on her shop wall.

Mobirise

Koululaiset tykkäävät lukea Neeman sarjakuvatarinaa swahiliksi ja oppivat samalla oiretunnistusta. Voit tutustua aivohalvaukseen sairastuneen Neeman kuvitteelliseen tarinaan suomeksi Itäafrikkalaisessa Aivohalvauspelissä ja YouTube-videoillamme.

Schoolkids like to read cartoons of Neema and learn to recognize symptoms of stroke at same time. You may follow paralyzed Neema’s story in our YouTube videos and “Stroke Survival Game in East Africa”.

Mobirise

Mlandegen alakoululaiset iloitsivat oiretunnistusta opettavasta Neeman sarjakuvasta ja saamistaan kirjoista joulukuussa 2018. Kiitokset kirjailija Wende Luvingalle lahjoittamistaan lastenkirjoistaan ”Hamisi The Complaining Lizard”.

On December 2018, schoolkids in Mlandege Primary School received Neema-cartoons and children’s books in English and Swahili. Thanks to the author Wende Luvinga for donating her book ”Hamisi The Complaining Lizard”. Our Neema-cartoon raises awareness on the symptoms of stroke.

Mobirise

Mlandegen alakoulun rehtori Stephene Augustine sekä opettajat Zari Ugulumu ja Bibi Doma pitävät tärkeänä aivohalvauksista valistamista. He nostavat esiin myös muita terveyskasvatukseen liittyviä asioita, joihin tulisi jatkossa panostaa.

In Mlandege Primary School, the headmaster Stephene Augustine, teachers Zari Ugulumu and Bibi Doma, think that stroke awareness project is important. Also they point out some other health education issues where more efforts are needed on the future. 

D.M.K Laboratory

Mobirise

Aivohalvauksesta valistavia esitteitämme D.M.K–laboratorion odotusaulan ilmoitustaululla. Vuonna 2018 avatussa laboratoriossa työskentelevät Aisha Saidy ja Peter Chengula pitävät terveystiedon jakamista tärkeänä.

Our stroke awareness brochures in the waiting room of D.M.K Laboratory in Iringa. The brand new laboratory was opened in 2018. Workers Aisha Saidy and Peter Chengula think that it is very important to provide health education for the citizens.

Mobirise
Mobirise

Acacia Pharmacy

Mobirise

Aivohalvaus on hätätilanne ja vaatii pikaista sairaalaan menoa! Acacia-apteekin asiakkaat ja työntekijät voivat lukea esitteitämme särkylääkemainosten keskeltä. Valitettavasti monet itäafrikkalaiset hakevat yhä apua yksityisiltä rohdosvalmistajilta ja kansanparantajilta sairaaloiden ja apteekkien sijaan.

Stroke is an emergency that requires hospital care immediately. The customers and the staff of Acacia Pharmacy can find information about stroke in our brochures between the advertisements of painkillers and other medicine. Unfortunately many East Africans still seek help from private herbs shops and traditional healers instead of hospitals and pharmacies.

Mobirise

Topshop

Mobirise

Topshopin työntekijät Janeth Ngaga, Silvia Mandela ja Rehema David pitivät Neeman sarjakuvatarinasta. Topshop on kodinkoneliike, joka sijaitsee vilkkaalla Jamat-ostoskadulla. Nyt jos joku kadulla joku sairastuu, Janeth ja muut osaavat tunnistaa aivohalvauksen oireet.

Janeth Ngaga, Silvia Mandela & Rehema David, staff from Topshop Ltd. Topshop is a wholesaler of electronics and household appliances. It is situated in the busy Jamat Street of Iringa where many citizens are shopping every day. No more wondering what is going on: if somebody falls ill on the street, Janeth and others are able to quickly recognize the symptoms of stroke. 

Mobirise