develop free website

Kiharusi ry kiittää tukijoitaan:

Mobirise
Mobirise

Ilmoitus Turun Sanomissa (28.3.2019):
Järjestömme neuvonantaja Riina Pilke väitteli tohtoriksi. Onnea!

Advertisement in the newspaper Turun Sanomat (28.3.2019):
Our special advisor Riina Pilke defensed her doctoral thesis. Congratulations! Hongera sana!

Tiedätkö aivohalvauksen oireita ja osaatko tunnistaa sairastuneen? Shiraz-assistentti haastattelee arkitöitä tekeviä naisia oiretunnistuksesta Mlandegen kadulla Tansanian Iringassa. Mainituimpia oireita olivat osittainen halvaantuminen sekä näkö- ja puhehäiriöt. Lisää tutkimustuloksia julkaistaan myöhemmin.

Mobirise

Do you know about the symptoms of stroke and can you recognize them when a person falls ill? Assistant Shiraz is interviewing women in their daily chores on the street of Mlandege. The most often mentioned symptoms included paralysis, visual disturbances and problems to speak.

Dar es Salaamissa asuva iringalaislähtöinen kauppatieteen maisteri Bashir Said avustaa swahilin kielen tarkistuksessa projektiamme 2019. Hänen mielestään on tärkeää valistaa aivohalvausten riskitekijöistä. Vuonna 2018 projektia käynnistettäessä professori Arvi Hurskainen oli suurena apuna swahilissa.

Mobirise

Bashir Said, Master of Business Administration, helps in our project by checking Swahili language in Dar es Salaam. Iringa-born Bashir thinks that is important to raise awareness on the risk factors of stroke.