simple site maker
Mobirise

Babu jumppaa halvaantunutta vasenta kättään kaksi vuotta aivohalvauksen jälkeen. Hän mittaa säännöllisesti verenpaineen, koska kohonnut verenpaine on tärkeä aivohalvauksen riskitekijä.

Babu exercises his paralyzed left hand every day. To him, also regular blood pressure monitoring is important. Hypertension is a major risk factor of stroke.

Mobirise

Babu iloitsi muistellessaan luokkakaverinsa Seifin kanssa lapsuuden uintiretkiä Rufijinjoella. Iloinen elämänasenne auttaa kuntoutuksessa, kun taas aivohalvauksen jälkeen masennuksesta kärsivillä on vaikeampaa.

Babu told his old schoolmate Seif that he has warm memories of their joint childhood swimming trips to the Rufiji River. Positive attitude helps in rehabilitation, but post-stroke depression is also common and should be treated.

Mobirise

Ennen aivohalvausta Bibi oli kärsinyt sydänviasta, joka on yksi aivohalvauksen riskitekijöistä. Nyt 15 vuotta halvauksen jälkeen hän pystyy kävelemään vain muutaman askeleen tyttärensä avustuksella.

Before stroke Bibi suffered from a heart problem, which is a great risk factor for stroke. Today, 15 years after suffering from stroke she can walk only a few steps with the help of her daughter.

Mobirise

Suuri osa aivohalvaukseen sairastuneista vammautuu ja jää päivittäisissä toiminnoissaan loppuiäkseen muista riippuvaiseksi. Itä-Afrikassa on tapana, että pitkäaikaispotilaat ovat perheen vastuulla. Voimia kaikille omaisiaan hoitajille!

Stroke can lead to chronic illness and disability that places a burden on the victims and their families. In East Africa, it is common that family members take care of long-term patients. God bless all care takers!

Mobirise

Rafi, Frankie & Baba Yakubu. Lapsena Frankie näki aivohalvaukseen sairastuneiden hakevan apua kansanparantajana toimineen isoisänsä luota. Monet eivät mene sairaalaan tai menevät sinne liian myöhään käytyään ensin parantajan luona. Se voi olla kohtalokasta ja johtaa jopa kuolemaan tai ainakin kuntoutuksen hidastumiseen.

Rafi, Frankie & Baba Yakubu. As a child Frankie saw many people that had suffered from stroke visiting his grandfather, a traditional healer. Still today many patients prefer to consult a traditional healer before going to a check up in a hospital, or not to go to hospital at all. This can be dangerous. It can slow down the recovery, and in worst case lead to death.

Mobirise
Mobirise

Fysioterapeutti Hamisi Nyange ja toimintaterapeutti Raya Hamad tekevät tärkeää työtä Iringan aluesairaalassa. Suuren potilasmäärän vuoksi he voivat ottaa vastaan aivohalvauskuntoutujia vain tiistaisin. Lisää resursseja tarvittaisiin kuntoutukseen, koska pian sairastumisen jälkeen aloitettuna se on tehokkainta ja nostaa kuntoutujan elämän laatua.

Physioterapist Hamisi Nyange and occupational therapist Raya Hamad are doing important work in the physiotherapy unit in Iringa Regional Hospital. They are overwhelmed with patients, and can only work with stroke survivors on Tuesdays. There should be more resources to rehabilitation, which is essential for quality life after a stroke.

Mobirise

Tämä Tunturi-kuntoilulaite toimii paikattunakin, monet muut laitteet eivät ole toimintakunnossa fysioterapian osastolla. Itä-Afrikan maissa terveydenhoitojärjestelmä on usein suunniteltu lyhytaikaisten sairauksien akuuttihoitoon, mutta pitkäaikaista tukea vaativille potilaille ei ole riittävästi vuodepaikkoja ja kuntoutusmahdollisuuksia.

This Tunturi Trainer still works after repairs, but many other exercise machines in the physiotherapy unit have stopped working. Many health services in East Africa are designed for short-term management of acute effects of communicable diseases. More resources for long-term care and rehabilitation for people who have survived a stroke are desperately needed.